Character of a Mason

Frimurares etik och moral

EN FRIMURARES KARAKTÄR

Ljusets Beskyddare och Sanningens Sökare

Frimureriet är ett antikt system utformat för att förmedla moralitet och etik, vilket lär sina medlemmar ömsesidig tjänst. Istället för föreläsning och predikan, instruerar Frimureriet sina medlemmar genom utförandet av ceremoniella grader, vardera med sina egna läror, symboler och budskap. Därigenom, lär sig Frimuraren att genom erfarenhet tjäna Gud, hjälpa sin medmänniska, och förbättra sig själv.

I grund och botten, är Frimureriet det stora sökandet efter Ljus, och hennes medlemmar är Riddare och Beskyddare av detta Ljus.

En Frimurares fundament, är byggt på principerna av mänsklig solidaritet, samvetsfrihet, och brödraskapets faktum. Det sätter inga restriktioner på sökandet efter sanning, och i syftet att säkerställa denna frihet, krävs den högsta toleransen av Ordens alla medlemmar. För en Frimurare är tankefrihet, yttrandefrihet och handlingsfrihet något som tillhör hela mänskligheten: oavsett ras, religion eller kön.

I enlighet med Frimureriets antika deklaration, hävdar Frimurarna existensen av en Högsta Makt under namnet av ”Universums Stora Arkitekt”, dock lämnas människans förnuft till total frihet angående uppfattningen av Hans Attribut. Frimureriet är inte en religion och besitter ingen teologi, ingen troslära, eller löften om frälsning. Dock är det en religiös organisation i att man strävar efter att hjälpa varenda medlem i sitt sökande efter sanning och ljus, och uppmanar till flitigt utövande av dennes enskilda tro. Dock kräver Frimurarna att varje Frimurare ska vara tolerant gentemot andras tro, oavsett hur annorlunda den må vara.

Dörren till Frimureriet är öppen för alla individer, både män och kvinnor, oavsett ras, religion, eller trosbekännelse, och kräver endast en stark moral och karaktär, en tro på en Högre Makt, och en önskan att förbättra vår värld genom tjänstgöring.

Masonic Articles

Explore articles and essays written by Freemasons about Freemasonry.

Read More
Membership

Interested in becoming a member of the worlds oldest Fraternal organization?

Read More
Comasonic Logo

Co-Masonry, Co-Freemasonry, Women's Freemasonry, Men and Women, Mixed Masonry

Copyright © 1975-2020 Universal Co-Masonry, The American Federation of Human Rights, Inc. All Rights Reserved.