Frequently Asked Questions

FÅ DINA FRÅGOR BESVARADE

VANLIGA FRÅGOR

Be, Sök och Knacka

Vi har sammanställt en lista med frågorna som mest ställs av de som söker efter mer information angående Universellt Frimureri.

VAD ÄR FRIMURERI?
Det finns ingen enkel enhetsdefinition som tillfredsställande beskriver vad Frimureriet är. Bland mycket annat, är det en Vetenskap, en Filosofi och ett system av etik och moral som använder rituala draman för att framföra självklara sanningar.
VAD ÄR FRIMURERIETS MÅL?
Frimureriet ämnar att förgöra okunnighet i alla dess former, att bekämpa vidskepelse, fanatism och egotism när det än stöts på.
ÄR FRIMURERIET EN RELIGION?
Nej, Frimureriet är en organisation som tillämpar absolut sinnesfrihet medan det samtidigt inpräglar maximal disciplin. Frimureriet söker mångfald i sina medlemmar för att försäkra sig om frihet och tolerans inom leden.
ÄR EN TRO PÅ GUD ETT KRAV FÖR ATT BLI FRIMURARE?
I enlighet med den antika Frimurerliga dekrationen, måste Frimurare hävda en Högre Makts existens, men samtidigt, har de total frihet i sin tolkning angående denna Makts egenskaper och attribut.
VAD ÄR CO-MASONRY, BLANDAT FRIMURERI, OCH FRIMURERI FÖR MÄN OCH KVINNOR?
Alla tre benämningar är synonym för Frimurarlogar som utövar Frimureri, och inkluderar och accepterar män och kvinnor av varje ras, nationalitet och religion som önskar att undanröja fördelning och dispyt.
HUR SKILJER SIG CO-MASONRY FRÅN ENDAST MANLIGA FRIMURERLIGA ORDRAR?
Istället för att endast anta män i Orden, antas även kvinnor jämlikt. Lika rättigheter mellan båda könen och absolut samvetsfrihet proklameras. För att kunna försäkra alla om obegränsad fridom, krävs den högsta form tolerans av alla medlemmar. Politiska och religiösa diskussioner undviks när dessa inte kan utföras med nödvändig tolerans och måtta. Den välkomnar den som är hederlig, fri, av mogen ålder, har sunt förnuft, och strikt moral – oavsett dennes övertygelser gällande religion, filosofi eller politik.
VEM ÄR EN FRIMURARE?
En Frimurare är en person som är pliktskyldig till Frimurarorden och till de gällande lagarna i hans eller hennes land. Han måste leva hederligt, utöva rättfärdighet, älska sin nästa, arbeta oavbrutet för mänsklighetens sanna lycka, och hjälpa människor att frigöra sig från passionens och okunnighetens träldom.
HJÄLPER FRIMURERIET MED ATT SKAPA KONTAKTER?
Frimureriet är inte till för att skapa affärskontakter eller nätverkande.
VARFÖR FÖRLITAR SIG FRIMURERIET PÅ RITUAL?
Frimureriet förlitar sig på ritualen för att illustrera de principer som inte kan kommuniceras verbalt. En ritual, är en serie handlingar, utförda i en specifik ordning, är liknelsen med vilken den initierade kan lära sig om sig själv, sitt samhälle och sitt universum.
VARFÖR GÅ MED EN FRIMURARLOGE?
Genom delaktigheten i ett Frimurerligt Tempel, ges en Frimurare tillfället att lära sig de viktigare sanningarna angående moral, hans förhållande med Gud och sin medmänniska – och samtidigt lära sig andras perspektiv i en tolerant och stöttande miljö. Oavsett om du är Kristen, Muslim eller Deist, svart eller vit, man eller kvinna, rik eller fattig; alla som samlas inom Templets dörrar bemöts på samma nivå som jämlikar.
HUR GÅR JAG MED I EN FRIMURARLOGE?
För att bli Frimurare, måste man bara knacka på Templets dörr genom att be om medlemskap. Varför måste du be om det? Eftersom du måste gå med av egen önskan och fri vilja. Det måste vara din egen önskan, ditt eget val, och din egen handling.KLICKA HÄR för mer information angående hur man går med i en Frimurarloge.
VILKA TIDSÅTAGANDEN KRÄVER EN FRIMURARLOGE?
Det nödvändiga tidsåtagandet är beroende på den Loge du går med i, men kan variera mellan två till tre gånger i månaden. Frimureriet strävar inte efter att ha en stor församling och därför är deltagande av stor vikt för varje loge.
VILKET ÄR ÅLDERSKRAVET FÖR ANSÖKAN?
Berättigade individer är de män och kvinnor som är 21 år gamla eller äldre.
MÅSTE MAN HA EN FRIMURARE I FAMILJEN FÖR ATT GÖRA EN ANSÖKAN?
Nej, familjerelationer har ingen effekt gällande antagandet till Orden.
KAN NÅGON DÖMD FÖR GROVT BROTT ANSÖKA?
Nej, såvida brottet inte begicks innan 18 års ålder.
VAD ÄR UNIVERSELLT FRIMURERI?
Den Hederliga Orden av Universellt Frimureri, arvtagare till de antika traditioner vars visa principer, morala kraft, och disciplin den har bibehållit, har bevarat samma regler, den disciplin, och de mål som de Antika Ordrarna. Orden utövar den 1a till den 33e Graden av den Urgamla och Antagna Skotska Riten, inkluderande den Engelska Ritens Grader av Mark Royal Ark Mariner, och Holy Royal Arch of Jerusalem.
HAR UNIVERSAL CO-MASONRY SANNINGEN?
Nej, utan söker istället att upptäcka den. Ingen institution eller organisation besitter ägande över sanningen.
VILKEN FOKUS HAR UNIVERSAL CO-MASONRY?
Universal Co-Masonry arbetar för äran av Universums Stora Arkitekt och mot mänsklighetens perfektion genom strävandet efter lättnad genom att utrota okunnighet och stärkandet av band och brödraskap.
VAD FÖRVÄNTAR SIG UNIVERSAL CO-MASONRY FRÅN SINA MEDLEMMAR?
Att tänka högt, att tala sanning, att göra väl, att vara tolerant gentemot andra, att söka efter sanningen, att utöva frihet under lagen, broderlig jämlikhet, rättvisa och solidaritet, är de plikter som det Suveräna Rådet av Universal Co-Masonry förelägger Frimurare som strävar efter att bygga i Äran av Universums Stora Arkitekt, mot Mänsklighetens perfektion, och i tjänstgöring till Huvudet av alla Sanna Frimurare, det sanna Frimurartemplet, öppet för både män och kvinnor.
Comasonic Logo

Co-Masonry, Co-Freemasonry, Women's Freemasonry, Men and Women, Mixed Masonry

Copyright © 1975-2020 Universal Co-Masonry, The American Federation of Human Rights, Inc. All Rights Reserved.