Degrees of Freemasonry

Den Frimurerliga resans etapper

GRADER AV FRIMURERI

En obruten kedja av plikt

Den Hederliga Orden av Universal Co-Masonry, arvtagare till de antika traditioner vars visa principer, morala kraft, och disciplin den har bibehållit, har bevarat de forna reglerna som använts av de första Frimurerliga Ordrarna. Orden har även behållit de tecken, grepp, heliga ord och lösenord som används inom den Urgamla och Antagna Skotska och York riten, använda som ett medel för igenkännande av många Frimurare över hela världen.

Ordens alla medlemmar bildar endast en familj av bröder, och är del av ett institut vilket tillåter dem att bli igenkända av Frimurare oavsett Rit, och att även känna igen alla Frimurare världen över.

De Frimurerliga Graderna bestående av de trettiotre graderna i den Antika och Antagna Skotska Riten, (Scottish Rite) i samband med riterna från Kungliga Valvets Frimureri (Holy Royal Arch) funna i den Antika och Antagna York Riten (Ancient and Accepted York Rite) har återförenats av Universal Co-Masonry Orden under formen av den Antika och Antagna Universella Riten. Denna rit är inte en ny rit, den är inte en uppfinning eller skapelse av Universellt Frimureri. Utan rekombineringen av det som blivit delat och separerat av tid och omständigheter. Universal Co-Masonry anser att graderna i Frimureriet ihop bildar en sammanhängande legend och att varje del är väsentlig för en Frimurares insikt i deras historiska och symboliska betydelse. Graderna är som följande, och beskrivs så som de är, för tillfället på Engelska.

Symbolic Masonry "Symbolic Degrees"
1 - Entered Apprentice
2 - Fellowcraft
3 - Master Mason

English Rite (or York Rite) "Chapter Degrees"
Mark Master Mason
Royal Ark Mariner
Excellent Master
Holy Royal Arch of Jerusalem

Lodge of Perfection "Ineffable Degrees"
4 - Secret Master
5 - Perfect Master
6 - Intimate Secretary
7 - Provost & Judge
8 - Intendant of the Building
9 - Master Elect of Nine
10 - Master Elect of Fifteen
11 - Sublime Master Elect
12 - Grand Master Architect
13 - Royal Arch of Enoch
14 - Grand Elect and Sublime Mason

Chapter Rose Croix "Historic Degrees"
15 - Knight of the East
16 - Prince of Jerusalem
17 - Knight of the East & West
18 - Knight of Rose Croix of Heredom

Council Kadosh "Philosophical and chivalric Degrees"
19 - Grand Pontiff or Sublime Scottish Knight
20 - Sovereign Prince or Master ad Vitam
21 - Noachite or Prussian Knight
22 - Prince of Lebanon or Royal Axe
23 - Chief of the Tabernacle
24 - Prince of the Tabernacle
25 - Knight of the Brazen Serpent
26 - Prince of Mercy
27 - Sovereign Commander of the Temple
28 - Knight of the Sun, Prince Adept
29 - Knight of Saint Andrew
30 - Knight Kadosh

Consistory "Official and Ceremonial Degrees"
31 - Grand Inquisitor Commanders
32 - Sublime Prince of the Royal Secret

Court of Honor "Honorary Degrees"
33 - Grand Inspector General

Graderna i vår Order, tilldelas utefter merit och förmåga. Specifika krav, såsom tid och prövning, är nödvändiga för att göra framsteg, men slutligen ger ens engagemang – i synnerhet till sina bröder, och till Orden i allmänhet – tillgång till högre grader. Till exempel, måste en Frimurare vara ”Master Mason” i minst 14 år för att uppnå den 32a Graden, ha blivit utsedd Mästare av en Loge, och måste ha tjänat det Suveräna Rådet tillfredsställande.

Det Suveräna Rådet kan, när som helst godkänna upprättandet av andra Frimurerliga Organ som för närvarande inte utövas.

Membership

Interested in becoming a member of the worlds oldest Fraternal organization?

Read More
Masonic Articles

Explore articles and essays written by Freemasons about Freemasonry.

Read More
Comasonic Logo

Co-Masonry, Co-Freemasonry, Women's Freemasonry, Men and Women, Mixed Masonry

Copyright © 1975-2020 Universal Co-Masonry, The American Federation of Human Rights, Inc. All Rights Reserved.