The Ancient Mysteries

The Mystic Wisdom of Humanity

THE ANCIENT MYSTERIES

The Flame of Human Genius

Sedan vår evolutions ursprung har människan begrundat det mystiska. Från stjärnorna och planeternas avlägsna dans, till födelsens, livets och dödens obegripliga mysterium har våra sinnen varit fängslade av vårt universums mysterier. I forna tider byggde vi magnifika tempel och monument i äran av Naturens dolda hemligheter. Idag gräver vi oss djupare och djupare ner i vetenskapens täckmantel och mänsklig förståelse, i sökandet efter kunskapen som ligger precis bortom skuggan av vår egen okunnighet.

Av sin natur, har det mystiska alltid varit lämpat för enskild utforskning och hemliga möten. Inte med avsikten att dölja för de som önskar veta, utan snarare i skydd från de som, vid lärande, inte skulle behandla den avslöjade visdom med den förtjänta vördnaden eller skulle använda den till förfärliga syften. Det är av den anledningen som mysterierna av Mithras utövades i underjordiska hålor, och Druiderna drog sig tillbaka till sina ihåliga lundar, säkra från den oinvigdes missförstånd.

Frimureriet är fortsättandet av denna ytterst forna mänskliga tradition eftersom det delar samma storslagna tanke som förenar alla mystiska traditioner: nämligen en kunskap om vårt ursprung och en vision för vårt öde. Frimureriet innehåller inom sig registret av den mänskliga historiens stora cykler, från imperiers och civilisationers uppkomst och fall, till den individuella födelsen, livet och döden som utgör den mänskliga upplevelsen. Det har under sin ädla fana samlat på sig alla åldrars mystiska läror, inte länge skingrade i tidernas vindar.

Frimureriet representerar det moderna förkroppsligandet av den Antika Mysterietraditionen. Denna tradition, dessa storslagna mysterier, är inte fantasier eller fiktiva, de är alla människors arv. Mysterierna är inkörsporten till mänsklig utveckling och framtidens väg. Universal Co-Masonry erkänner att dessa mysterier inte endast kan bevaras och ihågkommas, utan måste utövas och fortsättas så att flammorna de antänder i människornas sinne aldrig blir utsläckta.

Masonic Articles

Explore articles and essays written by Freemasons about Freemasonry.

Read More
Membership

Interested in becoming a member of the worlds oldest Fraternal organization?

Read More
Comasonic Logo

Co-Masonry, Co-Freemasonry, Women's Freemasonry, Men and Women, Mixed Masonry

Copyright © 1975-2020 Universal Co-Masonry, The American Federation of Human Rights, Inc. All Rights Reserved.