Declaration of Principles

Upptäck principerna av Universellt Frimureri

DEKLARATION AV PRINCIPER

Arbetandes Under Fanan av Broderlig Kärlek, Lättnad och Sanning

Frimureriet är ett brödraskap av män och kvinnor av varje ras, nationalitet och religion. Med sin önskan att ta bort all orsak till fördelning och fejd, söker det kontinuerligt medlen med vilka människor förenas och samarbetar för mänsklighetens perfektion.

Universal Co-Masonry, en Frimurerlig organisation oberoende av alla andra, har inte skapat en ny rit. Det som urskiljer den från and befintliga organisationer är, att istället för att endast anta män i sina grader, antas kvinnor likvärdigt. Den förkunnar lika rättigheter mellan könen samt absolut samvetsfrihet. För att försäkra alla om obegränsad frihet i sökandet efter sanning, krävs den yttersta nivån av tolerans av sina medlemmar. Den undviker politiska och religiösa diskussioner då dessa inte kan utföras med tillräcklig tolerans och måtta: den välkomnar den som är korrekt, fri, och besitter mogen ålder, sunt förnuft, strikt moral, oavsett dennes övertygelser gällande religion eller politik.

Universal Co-Masonry ämnar att förinta okunnighet i alla dess former, och dess program kan beskrivas som följande:

  • Varje frimurare är pliktskyldig till ordern och till lagarna i hans eller hennes land; han måste leva hederligt, utöva rättfärdighet, älska sin nästa, arbeta oavbrutet för mänsklighetens sanna lycka, och hjälpa människor att frigöra sig från passionens och okunnighetens träldom.

  • Från den första till den sista, oavsett graden som kandidaten må önska bli antagen till, är det första villkoret att ha ett obefläckat rykte av heder och redlighet.

  • Medlemmar av Ordern är skyldiga att hjälpa och stödja varandra i livets alla olika omständigheter och förhållanden.

  • Att tänka högt, att tala sanning, att göra gott, att vara tolerant gentemot andra, söka efter sanningen, att utöva frihet under lagen, broderlig jämlikhet, rättvisa, och solidaritet är plikterna som det Suveräna Kansliet av Universal Co-Masonry, förelägger sina medlemmar i strävandet om att bygga mot äran av Universums stora Arkitekt, mot mänsklighetens perfektion, samt i tjänst till Huvudet av Alla Sanna Frimurare, det Sanna Frimurartemplet, öppet till både män och kvinnor.

MASONIC ARTICLES

Explore articles and essays written by Freemasons about Freemasonry.

Read More
MEMBERSHIP

Interested in becoming a member of the worlds oldest Fraternal organization?

Join
"IF I HAVE SEEN FURTHER THAN OTHERS, IT IS BY STANDING UPON THE SHOULDERS OF GIANTS."

- BRO. ISAAC NEWTON

Comasonic Logo

Co-Masonry, Co-Freemasonry, Women's Freemasonry, Men and Women, Mixed Masonry

Copyright © 1975-2020 Universal Co-Masonry, The American Federation of Human Rights, Inc. All Rights Reserved.